Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
153 visitantes
Total dende 21-12-05: 61797717 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

ARQUITECTURA


Proxectos rematados

:: Proxecto NUBA: Normalized Usage of Business-oriented Architectures

:: NEXTCESGA: Convertir CESGA nun Centro de Excelencia en Investigación.

:: Int.eu.grid: Interactive European Grid Project

:: EGEE-II: Enabling Grids for E-Science in Europe II

:: EGEE: Enabling Grids for E-Science in Europe

:: EVOPROC : Arquitectura para Axentes Autónomos para o Modelado de Usuarios e a Xestión Óptima dun Centro de Supercomputación

:: SVG: Superordenador Virtual Galego

:: CHEAPTB: Deseño e fabricación dun sistema xerárquico de almacenamento de alta capacidade de baixo custo de adquisición e funcionamento

:: Crossgrid

:: GALIGRID: Estudo e implementación dunha plataforma de computación baseada en tecnoloxías GRID

:: ProduccionGrid

:: Grid CESCA-CESGA


Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA