Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
106 visitantes
Total dende 21-12-05: 59640863 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

NEXTCESGA - Convertir CESGA nun Centro de Excelencia en Investigación.
PDF E-mail

Periodo : 05 / 2008 - 05 / 2009
Orzamento : 138316
Orzamento cesga: 138316
Socios : CESGA
Responsable: Andrés Gómez Tato
Equipo:
  • Andrés Gómez Tato
  • Javier García Tobio
  • Ignacio López Cabido
  • Javier Lopez Cacheiro
  • Carlos Fernandez Sanchez
  • Cesar Veiga García
  • Alberto Resco Pére

Descrición :

A Fundación CESGA e unha fundación publica que foi nomeada como infraestructura singular de investigación polo Goberno Español no 2007. É un centro con 15 anos de antigüedade que se dedicou sempre á Computación de Alto Rendemento e Servicios de Rede aos investigadores das 3 universidades rexionais, os centros de desenrrolo na rexión e aos centros de investigación do Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dende o 2006, ten unha nova misión: converterse nun Centro de Excelencia en Investigación nos campos de Computación de Alto Rendemento e Matemáticas aplicadas á industria. Desenrrolo. Como primer paso, ten que ser definido un Plan de Acción claro para esta transformación co asesoramento dun Comité Asesor Externo de destacados expertos nestos campos que analicen as fortalezas e oportunidades do CESGA para o futuro. Este proxecto esta dedicado a producir un análisis DAFO e un Plan de Acción para convertir o CESGA nun Centro de Excelencia en Investigación nun futuro próximo

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA