Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Videotutoriais
Destacados

Conectados
341 visitantes
Total dende 21-12-05: 58710382 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Videotutoriais PDF E-mail

Presentamos aquí unha serie de videotutorias destinados a facilitar aos usuarios un mellor aproveitamento das ferramentas instaladas nos servidores de cómputo no CESGA.
Para aclarar dúbidas, formular preguntas ou solicitar a producción de novos videotutoriais sobre temáticas de interese común aos usuarios dirixanse a aplicacions@cesga.es.

WORKSHOP CESGA SVG UPGRADE 2011

04-05-2011

 • Introducción (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 10:20'

  Título: Introducción a sección Hardware, arquitectura e colas de acceso (locución só dispoñible en castelán).

  Sinopse: Introducción da presentación da actualización do svg.
  Ver vídeo 


 • Hardware (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 06:29'  
  Título: Hardware (locución só dispoñible en castelán).

  Sinopse: Parte de presentación referida á parte de Hardware

  Ver vídeo 


 • Arquitectura (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 23:15'

  Título: Arquitectura (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida á Arquitectura.

  Ver vídeo


 • Colas de acceso (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 06:58'

   Título: Colas de acceso (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida á parte de colas de acceso

  Ver vídeo


 • Sistema de Ficheiros (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 02:35'

   Título: Sistema de ficheros(locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida á parte de sistema de ficheros.

  Ver vídeo

 • Superordenadores dispoñibles no 2011 (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 01:50'

   Título: Superordenadores dispoñibles no 2011(locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida aos Superordenadores que hai disopñibles no 2011

  Ver vídeo 


 • Portal de usuarios (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 03:57'

   Título: Portal de usuarios (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida ao portal de usuarios

  Ver vídeo


 • Melloras previstas (Carlos Fernández Sánchez)
Duración: 01:47'

   Título: Melloras previstas (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida ás melloras adoptadas no 2011

  Ver vídeo


---


 • Introducción a aplicacións e compiladores (Aurelio Rodríguez)
Duración: 02:49'

   Título: Introducción a aplicacións e compiladores (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Parte de presentación referida á introducción da sección Aplicacións.

  Ver vídeo


 • Aplicacións (Aurelio Rodríguez)
Duración: 10:01'

   Título: Aplicacións (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Acercamento ao mundo das aplicacións no ámbito do svg.

  Ver vídeo


 • Compiladores e librarías (Aurelio Rodríguez)
Duración: 27:23'

   Título: Compiladores e librarías (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Sección destinada a explicación sobre o uso de compiladores e librarías.

  Ver vídeo


TUTORIAIS DE APLICACIÓNS

MODULES


 • Ferramenta modules

   Título: Como usar a ferramenta modules (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Introducción da ferramenta modules para a xestión de aplicacións.
  Ver vídeo


 • Uso da ferramenta modules

   Título: Uso da ferramenta modules (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Neste videotutorial explícanse as tarefas básicas que se poden realizar coa ferramenta modules: carga/descarga de aplicacións e visualización do módulo.
  Ver vídeo


COMPILADORES INTEL


 • Compiladores Intel I


   Título: Introducción. Carga de módulos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Utilización da ferramenta modules para cargar os módulos de Intel necesarios.
  Ver vídeo • Compiladores Intel II


   Título: Exemplos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Exemplos de utilización dos compiladores de Intel (icc, icpc, ifort) para os distintos inguaxes de programación.
  Ver vídeo • Compiladores Intel III


   Título: Fontes de axuda (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Páxinas de axuda "man" e web do CESGA.
  Ver vídeo


COMPILADORES PGI


 • Compiladores PGI I


   Título: Introducción (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Introdúcese a suite de compilación do Portland Group dispoñible, en diferentes versións, no SVGD.
  Ver vídeo • Compiladores PGI II


   Título: Exemplos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Móstranse exemplos de como compilar código fonte escrito en C, C++ e Fortran no SVGD con esta familia de compiladores.
  Ver vídeo • Compiladores PGI III


   Título: Axuda (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Por último mostramos onde encontrar axuda e nomeamos algunhas funcionalidades avanzadas desta Suite: soporte GPU, debugging, High Performance Fortran.
  Ver vídeo

MODULES
 • Ferramenta modules

   Título: Como usar a ferramenta modules (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Introducción da ferramenta modules para a xestión de aplicacións.
  Ver vídeo


 • Uso da ferramenta modules

   Título: Uso da ferramenta modules (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Neste videotutorial explícanse as tarefas básicas que se poden realizar coa ferramenta modules: carga/descarga de aplicacións e visualización do módulo.
  Ver vídeo


COMPILADORES INTEL

 • Compiladores Intel I

   Título: Introducción. Carga de módulos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Utilización da ferramenta modules para cargar os módulos de Intel necesarios.
  Ver vídeo • Compiladores Intel II

   Título: Exemplos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Exemplos de utilización dos compiladores de Intel (icc, icpc, ifort) para os distintos inguaxes de programación.
  Ver vídeo • Compiladores Intel III

   Título: Fontes de axuda (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Páxinas de axuda "man" e web do CESGA.
  Ver vídeo


COMPILADORES PGI

 • Compiladores PGI I

   Título: Introducción (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Introdúcese a suite de compilación do Portland Group dispoñible, en diferentes versións, no SVGD.
  Ver vídeo • Compiladores PGI II

   Título: Exemplos (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Móstranse exemplos de como compilar código fonte escrito en C, C++ e Fortran no SVGD con esta familia de compiladores.
  Ver vídeo • Compiladores PGI III

   Título: Axuda (locución só dispoñible en castelán).
  Sinopse: Por último mostramos onde encontrar axuda e nomeamos algunhas funcionalidades avanzadas desta Suite: soporte GPU, debugging, High Performance Fortran.
  Ver vídeo
Actualizado ( 10.05.2011 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA