Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » e-business
Destacados

Conectados
333 visitantes
Total dende 21-12-05: 58709443 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Área de e-Business - Centro de Competencias en Comercio Electrónico PDF E-mail
O Centro de Competencias en Comercio Electrónico xorde como resultado do proxecto europeo e-MINDER. Trátase dun proxecto pertencente ao programa IST (Information Society Technologies) que foi promovido, en Galicia, polo Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Nel participaron outros oito socios de España, Polonia e Chipre. O proxecto centrábase na realización de estudos de situación e actividades de apoio ás Pemes nas rexións europeas periféricas.

Durante a realización de e-MINDER fóronse poñendo en marcha diversas áreas de traballo do Centro (Observatorio, Soporte, Formación, Comunicación), que estiveron en funcionamento ata a conclusión do proxecto. As devanditas áreas proporcionaron o marco para a realización dos servizos e actividades levados a cabo polo Centro, que poden ser consultados na web do proxecto: http://www.e-negociogalicia.com.

Tras a finalización do proxecto e-MINDER, o Centro de Competencias en Comercio Electrónico, como área de e-Business do CESGA, continúa co seu apoio ás Pemes mediante a realización de proxectos específicos. Desde o Centro promóvese a realización de proxectos de innovación, desenvolvemento e investigación nos que as empresas poden participar de modo directo, ou ben usando os resultados dos proxectos. Estos proxectos baséanse na identificación de necesidades resultante de investigacións previas, ou ben na demanda directa por parte das Pemes.

O Centro leva desenvolvidos máis de dez proxectos europeos e rexionais co obxectivo de promove-la innovación das empresas en materia de e-Business. O obxectivo final é a mellora da situación do tecido empresarial e a sociedade galega no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación. As pemes interesadas poden participar en novas iniciativas relacionadas co e-Business presentando as súas ideas e necesidades para deseñar un proxecto en colaboración co Centro no seguinte enderezo de correo: info @ e-negociogalicia.com

Actualizado ( 22.11.2005 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA