Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » FAQs
Highlights

Users Online
308 guests online
Total since 21-12-05: 58652857 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Computación

Search This FAQ
Answer

How know the resources used by a job?

The qacct command let us to know the resources used by a finished job. The syntax of this command, available in all the servers, is the following:

qacct –j JOBID

where JOBID is the number that let us to identify a job and that is returned when a job is submitted. From the values provided by this command, some of the most interesting are:

maxvmem: The maximum memory size in bytes consumed by the job.
ru_wallclock: Difference between end time and start time in seconds.

This values could be used as a reference to send new jobs similar to that job as for execution time and memory. The value of maxvmem could be used to indicate s_vmem and the value ru_wallclock could be used to set s_rt when we want to sent a new job to the system queue. For security, we recommend to increase this values between 10% and 20% to avoid that the new job could be killed by the system queue if this limits are exceeded.

¿Como coñecer os recursos utilizados por un traballo?

O comando qacct permitenos coñecer cales foron os recursos consumidos por un traballo xa finalizado. A sintaxis de este comando, dispoñible en todolos servidores de cálculo, é a seguinte:

qacct –j JOBID

onde JOBID é o número que identifica a un traballo e que é proporcionado á hora de envialo traballo. Dos valores proporcionados por este comando, algúns dos máis interesantes son:

maxvmem: A cantidade máxima de memoria utilizada polo traballo.
ru_wallclock: Tempo de execución utilizado polo traballo en segundos.

Estos valores podennos servir de referencia para enviar novos traballos similares en canto a tempo de execución e memoria, pois poderíase utilizalo valor de maxvmem para indicar s_vmem e o valor ru_wallclock para indicar s_rt á hora de enviar un novo traballo o sistema de colas. Como medida de seguridade, recomendamos incrementar estos valores entre un 10% e un 20% para evitar que o noso traballo sexa cancelado polo sistema de colas en caso de sobrepasar estos límites.


Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA