Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
256 visitantes
Total desde 21-12-05: 59256312 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

How know the resources used by a job?

The qacct command let us to know the resources used by a finished job. The syntax of this command, available in all the servers, is the following:

qacct –j JOBID

where JOBID is the number that let us to identify a job and that is returned when a job is submitted. From the values provided by this command, some of the most interesting are:

maxvmem: The maximum memory size in bytes consumed by the job.
ru_wallclock: Difference between end time and start time in seconds.

This values could be used as a reference to send new jobs similar to that job as for execution time and memory. The value of maxvmem could be used to indicate s_vmem and the value ru_wallclock could be used to set s_rt when we want to sent a new job to the system queue. For security, we recommend to increase this values between 10% and 20% to avoid that the new job could be killed by the system queue if this limits are exceeded.

¿Como coñecer os recursos utilizados por un traballo?

O comando qacct permitenos coñecer cales foron os recursos consumidos por un traballo xa finalizado. A sintaxis de este comando, dispoñible en todolos servidores de cálculo, é a seguinte:

qacct –j JOBID

onde JOBID é o número que identifica a un traballo e que é proporcionado á hora de envialo traballo. Dos valores proporcionados por este comando, algúns dos máis interesantes son:

maxvmem: A cantidade máxima de memoria utilizada polo traballo.
ru_wallclock: Tempo de execución utilizado polo traballo en segundos.

Estos valores podennos servir de referencia para enviar novos traballos similares en canto a tempo de execución e memoria, pois poderíase utilizalo valor de maxvmem para indicar s_vmem e o valor ru_wallclock para indicar s_rt á hora de enviar un novo traballo o sistema de colas. Como medida de seguridade, recomendamos incrementar estos valores entre un 10% e un 20% para evitar que o noso traballo sexa cancelado polo sistema de colas en caso de sobrepasar estos límites.


Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA