Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Quality policy
Highlights

Users Online
1330 guests online
Total since 21-12-05: 69490543 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Política de calidade PDF E-mail
A FUNDACIÓN CESGA, ten como misión contribuír ao avance da ciencia e a técnica mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, en colaboración con outras institucións, para beneficio da sociedade.
No compromiso coa calidade e a mellora continua, aséntanse os propósitos da institución:

 • PERSOAL: Proporcionar un ámbito laboral co que se identifique, séntase recoñecido e no que se desenvolva tanto profesional coma persoalmente.
 • USUARIOS / CLIENTES: Potenciar o seu desenvolvemento e competitividade a nivel internacional nos ámbitos de I+D+i.
 • PATRÓNS: Contribuír activamente ao desenvolvemento das súas políticas de I+D+i.
 • PROVEDORES: Establecer alianzas que potencien mutuo desenvolvemento e competitividade.
 • SOCIOS / COLABORADORES: Ser para eles unha institución confiable, de calidade e coñecemento, que lles achegue valor e complementariedade.
 • OUTRAS ORGANIZACIÓNS: Servir de centro de referencia en computación e comunicacións de altas prestacións con vocación de colaboración.
 • SOCIEDADE: Ser un investimento da cal se poida sentir orgullosa e da que obteña un beneficio directo ou indirecto.

xunto cos seus valores:

 • COMPROMISO: Contribuír activamente ao logro da misión a través do esforzo, profesionalidade e responsabilidade.
 • CREATIVIDADE: Fomentar a proposición de ideas creativas con liberdade.
 • ÉTICA: Respecto mutuo e valoración da persoa independentemente da súa condición.
 • TRABALLO EN EQUIPO: Traballar de forma cooperativa con outros mediante a participación, o uso de comunicacións abertas, recoñecendo cada un as súas achegas.
 • FLEXIBILIDADE: Estar abertos aos cambios e manterse continuamente disposto a explorar novas formas de realizar os traballos.
Ver Certificación ISO

Last Updated ( 01.03.2011 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA