Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio
Destacados

Conectados
112 visitantes
Total dende 21-12-05: 46122668 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Técnico Superior de Sistemas Grid
Referencia: Tec-GRID-2007
     E-mail

A contratación para estos postos de traballo queda condicionada a concesión das axudas do Ministerio de Educación e Ciencia  e a aprobación preceptiva da Xunta de Galicia. Previamente á solicitude firmarase un acordo de incorporación entre o CESGA e o técnico seleccionado.

Convoca: Fundación CESGA

Documentos: Oferta completa(.pdf) | Admitidos-ecluidos (.pdf) | Resolución(.pdf)
Descrición:
As funcións a desenvolver serán:
 • Soporte técnico dos servidores grid
 • Operación
 • Determinación de problemas, seguemento e resolución
 • Mantemento do rexistro de incidencias. Mantemento dos sistemas.
 • Colaboración na determinación de arquitecturas de hardware e software óptimas.
 • Soporte a usuarios relativo a execución das súas aplicacións no Grid.
 • Mantemento e análise das estatísticas de uso do grid.
 • Mantemento  e seguemento dos servizos de monitorización.
 • Desenvolvemento de ferramentas de monitorización
 • Desenvolvemento de ferramentas de accounting
 • Promoción e impartición de cursos de formación aos usuarios do centro.
 • Participación en proxectos de I+D+i do área grid.
Ofrécese: Contrato: por obra o servizo determinado (duración aproximada: 36 meses).

Requírese:
 • Enxeñeiro Superior en Informática, licenciado en Físicas, Matemáticas, Quimicas ou Titulación Superior equivalente de áreas técnicas.
 • Experiencia, mínima de dous anos, en Administración de sistemas en contornosLinux.
 • Manexo de ferramentas ofimáticas.
 • Coñecementos de inglés a nivel técnico.
 • Dispoñibilidade para viaxar.
 • Non estar disfrutando actualmente, dun contrato cofinanciado polas axudas concedidas mediante a Orde CTE/1370/2003, do 23 de maio, pola que se establecían as bases e se facía pública a convocatoria de axudas de personal técnico de apoio, no cadro do Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos do Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003)
 • Non ter presentado ou ter pretensión de presentar unha solicitude dentro do programa de axudas para a contratación de persoal técnico de apoio (BOE 10 de abril de 2007).

Valórase:
 • Título de Doutor nalguna das áreas técnicas anteriores.
 • Coñecementos de Administración de clusters.
 • Formación ou participación en proxectos I+D.
 • Coñecementos de ferramentas de monitorización.
 • Coñecementos de ferramentas de accounting.
 • Coñecementos de gLite e globus.
 • Coñecementos de linguaxes de scripting: perl e python.
 • Coñecementos de SQL, php e java.
 • Coñecementos de administración de BBDD opensource: Mysql, PostgreSQL.
 • Dominio do galego.

Presentación de C.V.:
Interesados enviar C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto, indicando referencia, antes das 14:00 horas do 23-04-2007
 • Email: emprego@cesga.es
 • Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela
 
Actualizado ( 31.05.2007 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA