Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Dixitos
Highlights

Users Online
147 guests online
Total since 21-12-05: 59359655 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Xaneiro 2003
Filename: dixitos-0103.pdf
Filesize: 1.74 MB
Description:

Índice

Páx. 2

BUGALICIA: a grande biblioteca de recursos electrónicos. Primeiro balance do Consorcio de Bibliotecas Úuniversitarias.

Páx. 3

CESCA e CIEMAT invisten en novas infraestruturas.

Páx. 4

GIS, unha ferramenta fundamental na xestión de recursos públicos.

Páx. 5 

Semana da Ciencia. Mostra sobre a evolución informática no CESGA.
Premios á excelencia e supercomputación. 

Páx. 6 

Optimización de sistemas de comunicacións terra- satélite.

Páx. 7

Modelización de endurecemento de materiais con láser.

Páx. 8-9

Guía de uso Cluster Beowulf.

Páx. 9

Resultados Benchmarks Cluster Beowulf.

Páx. 10

Sete grupos de computación crean RedeGrid. Constituída a rede galega de computación paralela e distribuída, e de tecnoloxías grid.
Desenvolverán un sistema de almacenamento masivo.
HP Invent e CESGA asinan acordo de colaboración.

Páx. 11

O Liceu de Barcelona leva a ópera dixital á Universidade de Vigo.
TOP500: suben os clusters de pc.


Created On:: 15.01.2003 14:17
Last updated on: 31.10.2005 09:25
Homepage
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA