Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Dixitos
Destacados

Conectados
58 visitantes
Total dende 21-12-05: 45804710 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Xullo 2001
Nome: dixitos-0701.pdf
Tamaño: 1.2 MB
Descrición:

Índice

Páx. 2

Proxecto e-Galego: desenvolvemento dun curso multimedia de galego en rede.

Páx. 3

Proxecto Pado: software interactivo para a definición dunha colección de pórticos de aceiro de deseño óptimo.
Patróns de deseño e programación java.
Un curso de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo celebraráse simultaneamente en catro cidades galegas facendo uso da rede de aulas de teleensino.

Páx. 4 

Render de "El bosque animado" sobre o Superordenador Virtual Galego.

Páx. 5 

Repertorio de software científico.

Páx. 6-7

ANSYS (tm) como ferramenta de simulación de tratamentos térmicos de materiais metálicos con láser.

Páx. 8-9

A colaboración CESGA-RETEGAL permite a realización de experiencias en telemedicina sobre banda ancha.

Páx. 9

O C.H. Juan Canalejo aposta pola telemedicina.

Páx. 9-10

 Computación distribuída de alto caudal.

Páx. 10

Unha ducia de sistemas superan xa a barreira de 1 Teraflops.

Páx. 11

 O papel de bioinformática na revolución xenómica e proteómica.

Páx. 12 

Foro da Sociedade da Información en Galicia (SI- Galicia).


Publicado: 29.07.2001 14:51
Actualizado: 31.10.2005 09:27
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA