Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Dixitos
Destacados

Conectados
48 visitantes
Total dende 21-12-05: 45804568 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Abril 2000
Nome: dixitos-0400.pdf
Tamaño: 899.15 KB
Descrición:

Índice

Páx. 2

A ciencia e o crecemento económico.

Páx. 3

CESCA, CICA e CESGA colaboran en investigación e desenvolvemento.
O Matlab instalado no AP3000.
Mellora do subsistema de almacenamento de usuario.

Páx. 4

Instalación dun servidor de cartografía GIS.
Ampliación do Servidor SUN HPC 4500.

Páx. 5

Proxecto FUNDUSNET: validación do telediagnóstico na retinopatía diabética.
Páx. 6-7 Estrutura de agregados moleculares por cálculos ab initio.
Páx. 8 Arquitecturas paralelas.
Páx. 9 Proxecto A PONTE: o CESGA leva a videoconferencia aos CPI.
Toyota merca o maior multiprocesador vectorial instalado nunha corporación privada.
SGI vende Cray.
Páx. 10

Proxecto e-CANNED: e-Business na industria conserveira de peixe.
Ano mundial das matemáticas.

Páx. 11

C.T.  As Pontes: estratexias de investimento en I+D.

 


Publicado: 15.04.2000 14:43
Actualizado: 28.10.2005 10:24
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA