Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Comunicaciones » Infraestructuras » Videoconferencia
Destacados

Conectados
92 visitantes
Total desde 21-12-05: 62908245 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Videoconferencia PDF E-mail

 A videoconferencia é un servizo multimedia que permite a varios usuarios situados en lugares distintos, manter unha conversación en tempo real con interacción visual, auditiva e verbal, mediante o uso de cámaras, micrófonos e outros dispostivos para a presentación de documentos.

A videoconferencia ofrece grandes posibilidades no terreo da educación, xa que permite una interacción permanente, en tempo real, con imaxen y son entre diferentes lugares, facendo posible que, diferentes profesores, alumnos, centros de enseñanza, etc poidan comunicarse sen ter que desprazarse a outros lugares. Do mesmo modo poden interactuar os representantes de varias empresas nunha reunión de negocios ou poden asistir participantes, que por motivos de traballo ou de tempo non poden desprazarse, a conferencias, ou a cursos especializados, masters, doctorados… Estos son algúns dos campos nos que nos permite actuar a videoconferencia, pero tamén abarca outros como a seguridade a distancia, a telemedicina, asesorías, diplomados, etc.

O número de participantes pode ser desde dous ou máis. En este último caso necesítase un equipo adicional  chamado Unidade de Multiconferencia (MCU – MultiConference Unit). Según o modelo da MCU tendremos un límite maior o menor no número de participantes que poidan  conectar á la videoconferencia.

Polo xeral, para realizar una videoconferencia "tradicional" é preciso un equipo de videoconferencia que soporte a suite de protocolos H.323/H.320 ou software que o implemente. Neste último caso será necesario un conxunto de webcam e cascos con micrófono incorporado ou sistema similar.

 

 

 Hardware Polycom VSX 7000

 Radvision onLAN MCU

 

 

 Software Polycom PVX

 Videoconferencia convencional

Un protocolo de red o protocolo de comunicación é o conxunto de reglas que controlan a secuencia de mensaxes que ocurren durante unha comunicación entre entidades que forman unha red. Nas videoconferencias utilizanse polo xeral: H.323 ou H.320.

 • ¿Qué é H.323?

É un conjunto de tecnologías y protocolos que permiten la transmisión de voz, sobre una red de área local conmutada por paquetes mediante el protocolo IP. Basándonos no protocolo H.323 utilizamos para a realización da videconferencia un Polycom ou un software de polycom chamado PVX.

 • ¿Qué é H.320?

Estándar do CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) para a videoconferencia, que é o máis utilizado nos equipos comerciais basados en PC e RDSI.

 • Equipamento dispoñible
  • Sofware e licencia PVX
  • Polycom VSX-7000
  • Polycom VSX-7000e
  • Polycom SP128 (conexión mediante IP o RDSI)

 

Modificado ( 08.12.2006 )
Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA