Monitor Sistemas de Cálculo

  Nome Sistema CPUs GFlops Pico Memoria Gbytes Disco Gbytes Carga Traballos Execución Traballos Espera Estado
SC Compaq HPC320 32 64 80 2000
    87 %
 25
 18
UP
SUPERDOME Cluster SUPERDOME 128 768 384 7168
    100 %
 107
 81
UP
SVGD Cluster SVG 96 528 88 13440
    100 %
 96
 42
UP
 
Última actualización : 28/11/2005 a las 16:25:21


Planificación de paradas
Non hai paradas previstas.