Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » General » Recoñecemento á excelencia para o CESGA
Highlights

Users Online
277 guests online
Total since 21-12-05: 55619915 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Recoñecemento á excelencia para o CESGA PDF E-mail

O CESGA recibiu o Premio APPLUS+ á excelencia, que distingue ás organizacións de calquera sector radicadas en Galicia e Norte de Portugal que destaquen na aplicación dos principios de excelencia e innovación. Nesta 12ª edición, o CESGA foi galardoado na acategoría de Organización non Empresarial.

APPLUS+ é unha empresa líder en certificacións e servicios tecnolóxicos, presente nos 5 continentes, que opera en máis de 25 sectores punteiros da economía mundial.


Last Updated ( 28.11.2008 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA