Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Novas » Cursos e Eventos » Curso de MATEMÁTICA COMPUTACIONAL: Compilación, execución e optimización de programas
Destacados

Conectados
126 visitantes
Total dende 21-12-05: 59262340 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Curso de MATEMÁTICA COMPUTACIONAL: Compilación, execución e optimización de programas PDF E-mail

Do 26.03.2007 ao 28.03.2007. Aula de Informática de Docencia da Escola Universitaria de Enfermería - Universidade de Santiago de Compostela

INSCRICIÓN

Obxectivos: Mellorar a eficiencia dos códigos computacionais producidos polos investigadores de Mathematica

Colabora: Departamento de Electrónica e  Sistemas. UDC

Perfil de asistentes: Investigadores de Ingenio MATHEMATICA que desenvolven programas de cálculo e que queiran mellorar  os seus tempos de resposta.

Horarios:
Día 26 de marzo: de 15:00 a 20:00
Día 27 de marzo: de 9:00 a 14:00 formación e de 16:00 a 21:00 as tutorías individualizadas. 
Día 28 de marzo: de 9:00 a 14:00

 
Formato: Presencial de 15 horas teórico/prácticas, repartidas en 3 sesións de 5 horas.
Durante a tarde do segundo día, os asistentes terán dereito a unha tutoría individualizada, que deben solicitar previamente con unha breve descripción do tema.

Profesorado: Profesores do grupo de arquitectura de ordenadores da facultade de Informática da Universidade da Coruña y da Universidade de Santiago.
Nº de prazas: 25
 
CONTIDOS:
1. Compilación/linkado de programas
 • Descrición do proceso de compilación/linkado
 • Compiladores C e Fortran
 • Descrición e uso das opcións de compilación
 • Definición e uso das opcións de optimización
 • Chamadas a subrutinas Fortran dende C e viceversa
2. Aritmética do computador  e as súas implicacións en computación matemática
 • Formato de números enteiros
 • Formato en punto flotante IEEE 754
 • Rango, precisión e redondeo
 • Excepcións en punto flotante: overflow, underflow, NaN ...
 • Big endian-little endian
 • Exemplos aplicados a computación matemática
3. Utilización de librarías matemáticas
 • Definición e uso de librarías
 • Librerías estáticas e dinámicas
 • Librarías compartidas
 • Librarías matemáticas (BLAS, LAPACK ...)
 • Creación e manipulación de librarías propias
4. Optimización do rendemento da xerarquía de memoria
 • A xerarquía de memoria: principio de localidade
 • Fundamentos de funcionamiento da memoria caché: carga, ubicación e reemplazo de líñas
 • Técnicas de optimización software: intercambio de bucles, fusión de bucles, partición en bloques (blocking) ...
5. Depuración e evaluación do rendemento
 • Ferramentas de depuración
 • Ferramentas para a evaluación do rendemento
6. Introducción a computación paralela
 • Clasificación das arquitecturas paralelas
 • Paradigmas de programación paralela
 • Elección do paradigma de programación paralela (memoria distribuida vs memoria compartida)
 • Exemplos de aplicacións de Introducción a la Computación, paralelización e optimización
Actualizado ( 26.02.2007 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA