Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Noticias » General » Oferta de emprego para o desenvolvemento da forxa de mancomun.org
Destacados

Conectados
121 visitantes
Total desde 21-12-05: 48514013 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Oferta de emprego para o desenvolvemento da forxa de mancomun.org PDF E-mail
O Vicerreitorado de Calidade e Harmonización Europea convoca un contrato de traballo de persoal de asesoramento lingüistico para o desenvolvemento do convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria (en adiante CII) e a Universidade da Coruña (en adiante UDC) para a dinamización e coordinación dos proxectos de localización e creación de software en galego baixo a supervisión da Oficina de Sóftware Libre da UDC.

O obxecto desta convocatoria e a contratación laboral dunha persoa que, baixo a supervisión da Oficina de Sóftware Libre da UDC, farase cargo das tarefas de asesoramento lingüistico da forxa (espazo web) de sóftware integrada en mancomun.org, e para a dinamización dos proxectos de localización ou creación de software, manuais e documentación en galego...
Esta oferta de emprego tamén foi enviada a lista de "Ofertas de traballo relacionadas co Software Libre" que publicamos hoxe mesmo. 

Oferta completa [.pdf]

Modificado ( 22.12.2006 )
Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA