Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Computing » News Bulletin » Boletín de Computación do CESGA: nº6 - Novembro 2006
Highlights

Users Online
74 guests online
Total since 21-12-05: 63962039 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Boletín de Computación do CESGA: nº6 - Novembro 2006 PDF E-mail

Contido

 

 

 

 

Nova versión (beta 0.2) da utilidade g03mem para o cálculo dos recursos necesarios en traballos Gaussian 03.    

g03mem da uhna estimación aproximada da memoria requerida por un traballo de Gaussian 03 en concreto.

A sintase de este comando é:

g03mem gaussian_input_file

Esta utilidade calcula o número de bases e da uhna estimación de CPU/memoria/disco requeridos para a ejecución con diferentes algoritmos. Adicionalmente cando encontra a palabra clave freq dentro da ruta do traballo executa a utilidade freqmem adecuadamente.

Exemplo:

g03mem /opt/cesga/g03/tests/com/test135.com

Este script está en fase experimental e existen casos aún non soportados (oniom, force ...).

Información adicional

Adicionalmente non é descartable a presenza de bugs polo que si se encontra algún comportamento erróneo así como para calquera suxestión o respecto, por favor non dude é comuníquenolo.

 

 

 

 

Instaladas versións optimizadas das librerías BLAS/LAPACK para todas as arquitecturas presentes no servidor SVGD.     

Recientemente instalouse a versión 3.6.0 de ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) para as arquitecturas INTEL de 32 y 64bits presentes nos nodos de cálculo do SVGD e os compiladores gnu (gcc/g77/gfortran).

Maís información

No caso da arquitectura AMD opteron tamén presente nun dos nodos do SVGD procedeuse a instalación das librerías ACML (AMD Core Math Library) para 64bits e os compiladores dispoñibles (gcc/g77/gfortran y pathscale).

Maís información

 

 

 

 

Traballos que non terminan correctamente por falta de tempo de execución.    

No caso de que alguns dos seus traballos terminen con exit_status 138 no SVGD, 158 no HPC320 ou 144 no SuperDome e o facer un qacct -j do traballo aparezca failed 100, gradeceríamoslle que se puxera en contacto con nos no ou no 981 56 98 10 indicándonos o job_id para consultalo exit_status, ainda que en principio este exit_status é por falta de tempo, é decir, foi matado polo sistema de colas, o superar o tiempo de execución pedido no qsub, e o recomendable sería volver a lanzarlo pedindo maís horas de execución.

Para traballos que necesiten maís tempo de execución que o permitido, 300 horas no SVGD (svgd.cesga.es), 360 horas no HPC320 (sc.cesga.es) e300 horas no SuperDome (sd.cesga.es), dispoñemos duhna cola especial, que permite a execución para traballos largos. Se necesita acceso a esta cola, póñase en contacto no , onde lle indicaremos como facer a solicitude.


En calquera caso, tamén lle agradeceríamos que nos consulte calquera duda que lle poda surxir na saida dun traballo.

 

 

 

 

CURSO ''Programación paralela do superdome mediante directivas OPENMP''.    

Datas: 13.12.2006 ó 14.12.2006
Horario: de 10:00 a 18:30h
Organiza: CESGA
Colabora: Departamento de Electrónica y Sistemas. UDC
Nº horas: 14
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos


Dirixido a: Usuarios con grandes demandas de recursos computacionais que desenvolvenos seus propios códigos (en C e/ou en Fortran) en diferentes campos da ciencia e a enxeñería, e que desexan coñecer técnicas básicas de programación paralela para a execución dos seus programas no supercomputador HP Superdome

[Continua]

 

 

 

 

Resultados das enquisas de satisfacción dos usuarios.

Dende 1993 vimos realizando un constante esforzo por incrementarlo nivel de calidade dos servizos que facilitamos ós investigadores. Os comentarios, suxestions e opinions dos usuarios foron claves para poder mellorar e ofrecer o servizo demandado.

O resultado da enquisa de usuarios calificaron como boa os servizos de computación e almacenamento (4.2 sobre 5) e de excelente o servizo de soporte aos usuarios (4.6 sobre 5). Maís interesantes resultan os comentarios entre os que como aspectos a mellorar atopanse os tiempos de espera na cola e a asignación de prioridades, así como aa forma de determinar os recursos necesarios antes de enviar os traballos. Tamén esta o aspecto case permanente da falta de recursos para poder realizar os cálculos necesarios para as investigacions dos usuarios nun tempo razonable.

Neste sentido traballamos na mellora do servizo prestado e a información sobre prioridades e tiempos de espera na cola e o próximo ano contaremos coa incorporación do servidor de calculo Finisterrae que contará con maís de 2000 procesadores Itanium2 e 19 TB de memoria principal e confiamos permita dar un salto cualitativo nos servicios prestados polo centro.

Como sempre estamos dispostos a escoitar calquera comentario ou petición que permita mellorar os servizos prestados a través dos nosos servizos de soporte e atención a usuarios.

 

 

 

 

Enlaces esenciales.     

 

Documentación e manuais dos sistemas de cálculo, almacenamento e aplicacións:

http://doc.cesga.es

Uso do sistema de colas no CESGA:

http://www.cesga.es/content/view/431/53/

Guía básica de Unix:

http://iie.fing.edu.uy/~vagonbar/unixbas/

FAQs de computación:

http://www.cesga.es/component/option,com_simplefaq/Itemid,16/

Monitorización en tempo real (máximo 30 minutos de retardo) do estado dos servidores e as colas:

Estado sistemas

Cómo solicitar axuda:

 : para calquera aspecto relacionado cos servidores de cálculo, sistemas de colas, almacenamento, etc…

: en caso de consultas relacionadas co uso de aplicacións, peticións de novas aplicacións, etc…

Last Updated ( 30.11.2006 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA