Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » General » Zapatero anuncia a concesión de máis de sete millóns/euros para promover a investigación matemática
Highlights

Users Online
134 guests online
Total since 21-12-05: 59686326 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Zapatero anuncia a concesión de máis de sete millóns/euros para promover a investigación matemática PDF E-mail
O nodo galego, xestionado polo Cesga e liderado polo Profesor Alfredo Bermúdez de Castro, dirixirá as accións de consultoría en España no eido das Matemáticas e terá o apoio decidido da Dirección Xeral de I+D+i da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

O presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero presentou onte na sede central do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid os proxectos Consolider adxudicados a grupos de investigación españois no marco da iniciativa Ingenio 2010.

Entre os proxectos concedidos encóntrase o proxecto MATHEMATICA, dotado con 7’5 millóns de euros en cinco anos. MATHEMATICA é unha proposta singular que desenvolverá un Programa de Actividade Investigadora integral para a matemática española, co obxectivo básico de promover e executar actuacións estratéxicas de ámbito estatal que incrementen cualitativa e cuantitativamente o peso da matemática no sistema español de ciencia e tecnoloxía e no panorama internacional.

MATHEMATICA promoverá a investigación interdisciplinar desde as Matemáticas fomentando un cambio de actitude nos matemáticos, e nos usuarios das matemáticas, que lles permita a ambos os dous posicionarse nos campos científicos emerxentes nos que a matemática ten un papel básico de modelación.

MATHEMATICA está apoiado por 283 Grupos de Investigación do ámbito das Matemáticas financiados a través do Proxecto Nacional de I+D+i (na súa maioría do Programa de Matemáticas). Este Programa de Actividade Investigadora nace coa vocación de contribuír á creación do Centro Nacional de Matemáticas recollida no Proxecto Nacional I+D+i.

Para máis información ver nota de prensa.

Last Updated ( 12.07.2006 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA