Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio
Destacados

Conectados
115 visitantes
Total dende 21-12-05: 47771784 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Área de Software Libre PDF E-mail


Os principais obxectivos do departamento de Software Libre do CESGA son:

  • Avaliar a situación actual do Software Libre en Galicia, analizar as opcións tecnolóxicas existentes e realizar vixilancia tecnolóxica en orde á súa posible incorporación á nosa sociedade.
  • Traballar coordinadamente coas diferentes iniciativas que se están levando a cabo en Galiza no eido do Software Libre.
  • Experimentar e detectar casos significativos de implantación de Mancomun en Galicia, co obxecto de identificar os puntos fortes e débiles, proporcionando, ó mesmo tempo, accións de demostración.

As nosas actividades céntranse en:

  • Coordinación do proxecto mancomun.org - Iniciativa galega polo Software Libre.
  • Vixilancia a través do Observatorio de Mancomun.
  • Sensibilización a través de accións de difusión.
  • Realización de accións que favorezan a localización de Software Libre en galego.


Actualizado ( 18.06.2010 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA