Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Novas » Aplicacións » Uso eficiente de Gaussian03: g03mem
Destacados

Conectados
380 visitantes
Total dende 21-12-05: 68129394 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Uso eficiente de Gaussian03: g03mem PDF E-mail

Mandar traballos de Gaussian03 a cola de execución nos servidores de cálculo do CESGA supón realizar unha estimación máis ou menos precisa dos recursos que se van utilizar. O script g03men dá unha estimación aproximada dos recursos requiridos por un traballo de Gaussian 03 en concreto.

A sintaxe deste comando é:
g03men fichero_de_input

Este script calcula o número de bases e dá unha estimación de CPU/memoria/disco requiridos para a execución con diferentes algoritmos. Adicionalmente cando atopa a palabra chave freq dentro da ruta de traballo executa a utilidade freqmen adecuadamente.

Exemplo:

g03mem /opt/cesga/g03/tests/com/test135.com

Este script está en fase experimental e existen casos aínda non soportados (oniom, force...). Adicionalmente non é descartable a presenza de bugs polo que se se atopa algún comportamento erróneo así como para calquera suxerencia ao respecto, por favor comuníquenolo a .

(c) CESGA 2005
Autor: Aurelio Rodríguez
g03mem. Estimación de recursos para Gaussian 03. Version beta 0.1
Traballo cofinanciado polo FSE (Fondo Social Europeo)

Actualizado ( 29.12.2005 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA