Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » GIS » Introdución aos GIS
Highlights

Users Online
114 guests online
Total since 21-12-05: 60710678 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Introdución aos GIS PDF E-mail
Hoxe en día e dende diversas organizacións invístense grandes sumas no desenvolvemento de bases de datos xeoreferenciadas e en Sistemas de Información Xeográfica (GIS). É previsible ademais que durante os próximos anos se invistan miles de millóns máis. Todo isto está acontecendo nun curto período de tempo, xa que hai uns poucos anos o GIS era unha ferramenta moi especializada só ao alcance dunhas poucas organizacións e unha curiosidade para o público en xeral.

Pódense dar dúas explicacións a esta rápida expansión dos GIS:

  • A primeira reside no abaratamento dos custos dos equipos informáticos, que cada día os fai mais asequibles para un maior número de usuarios.
  • A segunda, e de maior importancia, é que a xeografía (e os datos que serven para cuantificala) xa forma parte do noso mundo cotián; a maioría das decisións que tomamos diariamente están en relación con ou influenciadas por un feito xeográfico. Os camións de bombeiros, por exemplo, envíanse ao seu destino a través da ruta mais curta posible, as aportacións económicas dos governos aos entes locais baséanse frecuentemente na distribución xeográfica da poboación, ou as enfermidades epidémicas estúdianse grazas á identificación das áreas onde se producen e da velocidade á que se expanden.

Last Updated ( 20.02.2018 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA