Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » e-learning » Servizos
Destacados

Conectados
192 visitantes
Total dende 21-12-05: 59353375 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Servizos PDF E-mail
O Cesga ofrece ós seus usuarios diferentes servicios para levar acabo tanto proxectos como accións formativas a través de e-learning.

No caso de que un usuario pertencente á comunidade educativa ou investigadoa de Galicia queira levar a cabo unha acción formativa ou un proxecto de investigación en e-learning, póñense en marchas as seguintes accións: 

  • Análise dos requisitos iniciais da proposta do curso ou proxecto.
  • Análise e deseño de solucións tecnolóxicas adaptadas ó curso ou proxecto.
  • Realización de probas destinadas a testar as solucións máis axeitadas.
  • Colaboración, seguimento e asistencia técnica na fase de execución do curso ou proxecto de investigación.

Normalmente o proceso funciona da seguinte forma: Ante a presentación dun proxecto de e-learning ou dunha acción formativa por parte de un usuario/a, expertos/as do CESGA analizan as necesidades de recursos humanos, didácticos e tecnolóxicos (hardware/software) impostas polo proxecto/curso e propoñen solucións adaptadas. As solucións propostas son testadas e validadas. Durante a fase de execución, técnicos/as do CESGA seguen o desenvolvemento do proxecto/curso e prestan asistencia técnica sempre que sexa necesario.

Para o desenvolvemento de cursos mediante tecnoloxías e-learning ou proxectos de investigación en e-learning, o Cesga conta con tecnoloxías de última xeración:


Recursos dispoñibles

Actualizado ( 19.07.2006 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos e-learning

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA