Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Applications » A Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico presenta o Sistema Innova no CESGA
Highlights

Users Online
117 guests online
Total since 21-12-05: 62693970 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

A Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico presenta o Sistema Innova no CESGA PDF E-mail
O día 4 de Marzo a Asociación de Industrias Electrónicas e de Comunicacións presentará no CESGA o Sistema Innova. Este sistema foi desenvolvido pola "Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación" (OTRI) da Asociación Nacional de Industrias Electrónicas e de Telecomunicacións (ANIEL).

O Sistema Innova chega a Galicia da man da Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico, Consellería de Presidencia, Xunta de Galicia, coa colaboración do Centro de Supercomputación de Galicia.

O Acto será presidido por D. Miguel Angel Ríos, Secretario Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Presentarán as súas experiencias en innovación tecnolóxica no sector da electrónica e as telecomunicacións:

Juan Gascón, Subdirector de ANIEL e Director de FTI (Fundación Tecnologías de la Información).

D. Ramón Lois (Televés Xefe do Departamento de Antenas).

D. Julio Espinosa (Intelsis, Responsable do Departamento de I+D).

D. Alfonso Molina (Arteixo, Responsable do Departamento de I+D).

Ó acto de presentación asistirán directivos e investigadores dos centros de investigación de Galicia e representantes das empresas do sector en Galicia.

O Sistema Innova é unha ferramenta informática que busca:

Estreitar a cooperación entre os productores de tecnoloxía e os científicos que traballan en liñas de investigación de interese para a industria e os mercados.
Fomentar o trasvase de coñecementos entre os axentes dos contornos productivo e científico.
Difundir a demanda tecnolóxica do sector e a oferta de resultados de investigación dos científicos.
Promover o establecemento de acordos de cooperación entre as empresas e as institucións do contorno científico.
Detectar as tendencias futuras en materia tecnolóxica.
Preparar os recursos humanos das empresas para as tecnoloxías futuras.
Realizar tarefas de formación e concienciación sobre a importancia da cooperación Universidade/Empresa/Centros de Investigación.

Last Updated ( 08.09.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA