Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Communications » Novo servizo de Proxy-Caché
Highlights

Users Online
753 guests online
Total since 21-12-05: 69577060 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Novo servizo de Proxy-Caché PDF E-mail

O CESGA instalou un proxy-caché co obxectivo de optimizar as conexións a servidores instalados en redes alleas a RECETGA. Como resultado, os usuarios da rede experimentan un aumento na velocidade nas consultas a servidores web. O proxy-caché garda as páxinas recentemente consultadas por un usuario e sérvellas aos usuarios que realizen posteriores consultas a mesma URL sen volver a traelas dende o servidor orixinal. Deste xeito, redúcese o tempo de recepción da información en peticións realizadas a servidores instalados en redes remotas. O proxy-caché servirá ademais para liberar ancho de banda nos tramos de rede máis saturados.

Para facer uso do proxy-caché do CESGA deberá configurar o seu navegador web seguindo as instruccións que atopará en http://www.cesga.es/ga/Servicios/Proxy.html

Last Updated ( 12.09.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA