Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » General » III Congreso Nacional de Usuarios de Matlab
Highlights

Users Online
140 guests online
Total since 21-12-05: 62687315 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

III Congreso Nacional de Usuarios de Matlab PDF E-mail
Os vindeiros días 17, 18 e 19 de novembro vaise celebrar en Madrid (UNED) o III Congreso Nacional de Usuarios de Matlab.Esta edición presenta un atractivo especial, coa presentaciónde máis de 70 Papers e catro conferencias plenarias que cubrirán aspectos tan variados como DSP práctico con MATLAB, grandes proxectos de control con MATLAB, Simulink e Stateflow, MATLAB e o mundo real con Data Acquisition Toolbox, exemplos de prototipaxe rápido, etc. Entre os traballos presentados por experimentados usuarios figuran interesantes exposicións que agrupadas en distintas categorías: robótica, comunicacións, simulación, tratamento de imaxes, máquinas eléctricas e electrónica de potencia, sistemas dinámicos, procesos químicos, tratamento de sinais médicas, redes neuronais, contornos gráficos, aplicacións matemáticas, docencia, control...

O Congreso de Usuarios de Matlab é un congreso aberto a tódolos interesados, incluíndo a aqueles que ainda non son usuarios, e constitúe unha ocasión única para coñecer algunhas das aplicacións máis representativas de MATLAB e os seus toolboxes na investigación, a docencia e o desenvolvemento tanto no ámbito industrial como no académico. Ademais dos contidos presentados nos traballos, o congreso ofrece un contorno idóneo para contrastar opinións cos usuarios de MATLAB, plantexar cuestións ós enxeñeiros de The Mathworks e de Addlink e obter información práctica que lle pode ser de axuda na súa actividade profesional.

Atopará a información acerca de como inscribirse e o procedemento correspondente en http://www.dia.uned.es/matlab/matlab.html. Se non dispón de boletíns de inscrición, pode solicita-los directamente a Addlink Software Científico por teléfono ó número 934-154-904, por fax ó número 934-157-298 ou por correo electrónico na dirección info@addlink.es. Opcionalmente, pode realiza-la súa inscrición directamente na recepción do congreso, cualquera dos días de celebración do mesmo.

Last Updated ( 13.09.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA