Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Noticias » Aplicaciones » Instalación dun Servidor de Cartografía GIS
Destacados

Conectados
121 visitantes
Total desde 21-12-05: 59686408 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Instalación dun Servidor de Cartografía GIS PDF E-mail

O novo servidor de mapas GIS crea e serve mapas dinámicos en Internet ou nunha Intranet. Estes mapas están xeorreferenciados e ademais de visualizalos pódese interactuar con eles con operacións como zoom, panzoom ou consultar información da base de datos asociada. En principio serviranse mapas de cartografía xeral de Galicia.

O cliente pode empregar un navegador común para acceder aos mapas, como Internet Explorer ou Netscape, ou ArcExplorer, que é o explorador básico de datos xeográficos da casa ESRI, que posúe unha maior funcionalidade e permite a visualización e consulta de datos locais ademáis de datos remotos servidos por Internet. Este programa é de distribución gratuita e está dispoñible para a súa descarga na web do CESGA.

O CESGA tamén lles ofrece ós seus usuarios a posibilidade de desenvolver un servidor de mapas específico para os seus datos co fin de servirlos en Internet ou nunha Intranet, coa posibilidade de distribución de datos en formato ráster ou vectorial, é dicir, o cliente pode descarga-los datos e traballar con eles.

A instalación e posta en servicio deste servidor cartográfico para a comunidade científica foi posible gracias ó financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER.

Modificado ( 09.09.2005 )
Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA