Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » General » Buscador gratuito para institucións educativas
Highlights

Users Online
127 guests online
Total since 21-12-05: 62687103 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Buscador gratuito para institucións educativas PDF E-mail
O motor de búsqueda californiano Google introduciu novidades nos seus servicios, é un buscador gratuito para as universidades e organismos vinculados a educación en todo o mundo. Este buscador ofrece libremente ó mundo universitario o servicio de búsqueda Google para as súas webs de maneira fácil e personalizable: únicamente é necesario encher un formulario e engadir o buscador á páxina. Unha vez instalado profesores e alumnos poderán empregar a tecnoloxía Google, tamén en castelán.

Para máis información consulte www.google.com

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA