Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Job » Oferta de emprego do CESCA
Highlights

Users Online
335 guests online
Total since 21-12-05: 69184755 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Oferta de emprego do CESCA PDF E-mail
O Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) ten aberta unha convocatoria de prazas ata o día 31 de decembro de 2001. O CESCA busca cubrir dúas prazas: unha de técnico de sistemas e outra de técnico de promoción. A continuación reproducimo-lo detalle da oferta de emprego tal e como se presenta no sitio web do CESCA (www.cesca.es) no que poden atopar información acerca da actividade que desenvolve este centro de supercomputación.

Oferta de Treball:

Tècnic de Sistemes


Tècnic de Promoció


Tècnic de Sistemes - Oferta de treball El Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya busca un llicenciat o diplomat en informàtica, preferentment recent graduat o a punt de finalitzar el projecte de final de carrera, per incorporar-se al Departament d'Assistència Tècnica. La seva tasca principal serà el desenvolupament de projectes d'experimentació en noves tecnologies o d'accés a gestors d'informació per Internet. També caldrà que es corresponsabilitzi de:

Gestió de bases de dades i anàlisi de resultats estadístics.
Ajut a la migració de codis entre les diferents plataformes existents.
Instal·lació de nou programari i manteniment de l'actual.
Impartició i preparació de cursos de formació.
Documentació dels recursos disponibles.
Atenció de consultes dels usuaris del centre.
Requeriments desitjables: Sistema operatiu UNIX.

Llenguatges HTML, Java , JavaScript, PHP, C, Fortran, C++
Familiaritat amb bases de dades ORACLE i eines multimèdia.
Iniciativa personal i treball en equip.
Capacitat d'expressió oral i escrita en els idiomes català, castellà i anglès.
S'ofereix: Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball en equip i amb bon ambient.

Remuneració en funció dels valors i experiència aportats.

Incorporació immediata.

Els interessats han d'enviar el seu currículum abans del dia 31 de desembre, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça: Centre de Supercomputació de Catalunya Dept. d'Assistència Tècnica Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus) 08034 Barcelona

Tècnic de Promoció - Oferta de treball

El Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya busca un enginyer o llicenciat en ciències, preferentment recent graduat o a punt de finalitzar el projecte de final de carrera, per incorporar-se al Departament de Promoció. Cerquem un perfil amb formació tècnica, capacitat analítica, certs dots de comunicació oral i escrita i interès en desenvolupar una carrera professional en l'àmbit dels serveis.

La seva tasca principal serà coordinar l'elaboració d'una sèrie d'indicadors de qualitat per als Serveis Informàtics de les universitats de Catalunya i d'Internet per als operadors i ISPs connectats al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX). També caldrà que es corresponsabilitzi en:

Donar impuls a la participació del CESCA en projectes de recerca i en la contractació dels nostres serveis. Potenciar els acords globals amb proveïdors líders en el seu sector per promoure la innovació i la cooperació tecnològica a la universitat. Organitzar cursos i seminaris per difondre els beneficis i l'ús de les noves tecnologies al nostre país. Participar en les altres activitats del Departament. Requeriments desitjables:

Capacitat d'iniciar projectes innovadors i coordinar-ne l'execució. Capacitat d'expressió oral i escrita en els idiomes català, castellà i anglès. Iniciativa personal i treball en equip. S'ofereix:

Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball en equip i amb bon ambient. Remuneració en funció dels valors i experiència aportats. Incorporació immediata. Els interessats poden enviar el currículum fins el 31 de desembre de 2001, fent explícita l'experiència i interès en aquests temes a:

Centre de Supercomputació de Catalunya Dept. de Promoció Edifici Nexus, Gran Capità, 2-4, 3a planta 08034 Barcelona

Last Updated ( 30.08.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA