Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Computing » Posta en Producción da Actualización do Superordenador SVG
Highlights

Users Online
177 guests online
Total since 21-12-05: 48514426 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Posta en Producción da Actualización do Superordenador SVG PDF E-mail
A actualización do superordenador SVG composta por 1200 núcleos de proceso AMD a 2.2GHz e 2400GB de memoria principal, esta dispoñible para todos os usuarios do centro.

Accédese ao sistema a través de svgd.cesga.es seguindo as instruccións que se detallan a continuación:

  1. Conectarse a svgd.cesga.es
  2. Lanzar unha sesión interactiva: compute --arch amd
  3. Cargar os modulos necesarios de compiladores, aplicacións, etc.
NOTAS:
- module av amosa os módulos dispoñibles,
- module help amosa unha axuda básica sobre como utilizar l módulo

= Envío de traballos =
O envío de traballos é semellante ao anterior svg.

Traballos secuenciais:
qsub -l arch=amd,num_proc=1,s_rt=10:00:00,s_vmem=2G,h_fsize=20G trabajo.sh

Traballos paralelos:
qsub -l arch=amd,num_proc=1,s_rt=010:00:00,s_vmem=2G,h_fsize=20G -pe mpi 6 test.sh


Debe terse en conta que os traballos paralelos execútanse dentro dun único nodo e polo tanto están restrinxidos a 24 slots mpi como máximo.
Mais información

Para notificar calquer posible problema, póñase en contacto co seu técnico de soporte de referencia ou envíe unha mensaxe a sistemas@cesga.es
Last Updated ( 16.03.2011 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA