Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Novas » Cursos e Eventos » Seminario público no marco das estancias ICTS
Destacados

Conectados
344 visitantes
Total dende 21-12-05: 68128926 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Seminario público no marco das estancias ICTS PDF E-mail
Título:"Estudo da separación de fases cuánticas para transicións metal-illante combinando técnicas ab-initio, analíticas e experimento"
Lugar: Sala de presentacións do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
Data: Venres 24
Hora: 12:00 a.m.
Relator: Iván Conde Leborán
Sinopse:
O investigador da USC Iván Conde Leborán ofrecerá un seminario público titulado "Estudo da separación de fases cuánticas para transicións metal-illante combinando técnicas ab-initio, analíticas e experimento". Este seminario forma parte da serie de seminarios públicos que se realizan durante as estancias otorgadas no marco da convocatoria de accesos a ICTS-CESGA para o 2010 e financiadas polo MICINN (referencia ICTS-2009-40).

O estudo das propiedades dos materiales que posúen electróns fortemente correlacionados é, neste momento, un dos problemas de maior interese en Física da Materia Condensada. Sistemas como os superconductores de alta temperatura ou manganitas que presentan magnetorresistencia colosal adoitan amosar diagramas de fases moi complexos nos que as transicións entre as distintas fases se poden inducir mediante diferentes parámetros de control.

Este tipo de materiais exhiben frecuentemente transicións entre un comportamento electrónico localizado e itinerante. Cando unha transición entre un comportamiento e outro acontece a temperatura cero, fálase dunha transición de fase cuántica. A presión crítica para a cal a transición ocorre a T=0 marcará un punto no diagrama de fases chamado punto crítico cuántico (QCP). O proxecto trata do estudo ab-initio de materiais na proximidade deste QCP.

Actualizado ( 22.09.2010 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA