Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Courses and Events » Seminario de Simulación de Nanotransistores
Highlights

Users Online
333 guests online
Total since 21-12-05: 52101256 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Seminario de Simulación de Nanotransistores PDF E-mail
Título: "SIMULACIÓN DE NANOTRANSISTORES MEDIANTE O FORMALISMO DAS FUNCIÓNS DE GREEN FÓRA DE EQUILIBRIO".
Data: Mércores, 8 de setembro ás 11:00 a.m.
Lugar: Sala de presentacións do CESGA, AV de Vigo S/N Campus Vida.
Ponente: Manuel A. Aldegunde Rodríguez.
Institución: Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Os transistores de efecto campo baseados en nanofíos de silicio (SiNWTs) son firmes candidatos a substituír aos transistores actuais en xeracións tecnolóxicas futuras con lonxitudes de canle próximas aos 10 nm. Na simulación de transistores destas dimensións é necesario usar técnicas que teñan en conta a natureza cuántica do transporte. Un dos formalismos máis estendidos para realizar estas simulacións é o das funcións de Green fóra de equilibrio (NEGF). Un dos principais retos para simular os transistores está en considerar todos os mecanismos de dispersión que xogan un papel relevante no transporte de portadores nestes transitores, xa que a súa inclusión leva a un gran aumento dos recursos computacionais necesarios. Nesta charla describiranse brevemente o formalismo así como a implementación

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA