Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Applications » Nova actualización de Cambridge Structural Database (CSD)
Highlights

Users Online
306 guests online
Total since 21-12-05: 59255877 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Nova actualización de Cambridge Structural Database (CSD) PDF E-mail
A Cambridge Structural Database é unha base de datos que recolle información bibliográfica, química e cristalográfica de compostos orgánicos e organometálicos obtida mediante difracción de raios X e difracción de neutróns.

Usuarios habituais: Químicos inorgánicos, orgánicos e teóricos.

Usuarios potenciais: Químicos e físicos, que traballen en síntese ou caracterización de estruturas moleculares e precisen comparar con estruturas identificadas en bibliografía.

O día 14 de Xuño de 2005, instalouse a actualización de Maio do 2005 da dase de datos do CSD contendo 9322 novas estruturas e dando un total de 347.763 entradas na base de datos

Información adicional: http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd

Máquina de acceso: csd.cesga.es

GUÍA DE USO:

O software está instalado no servidor csd.cesga.es. Unha vez obtida unha conta de usuario, cos datos de login e password, pode conectarse ao sistema. Para conectarse é preciso dispoñer dun cliente ssh. Un cliente para Windows (Putty) pode obterse na dirección: http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html

Para visualizar a saída gráfica de programas que dispoñan desta posibilidade, é preciso conectarse co comando ssh -X, que fixará automaticamente a variable de entorno DISPLAY ao equipo dende onde nos estamos conectando. Para activar esta posibilidade utilizando o cliente Putty, é preciso ir ao menú Connection -> SSH -> Tunnels e activar a opción "Enable X11 forwarding", e, ademais, será preciso ter instalado e funcionando un cliente X-Windows como o X-Win32.

O programa recomendado para facer as buscas é o ConQuest, que se activa co comando cq. As vantaxes deste sistema son a posibilidade de visualizar a estrutura do composto ademais de gardar as buscas realizadas.

Se se quere coñecer o contido da nova actualización, no programa ConQuest (comando cq), deben seleccionarse as opcións View Databases -> Entries in CSD version .26 ou View Databases -> Entries in CSD > version 5.26 updates.

Debemos lembrar que a base de datos Cambridge Structural Database (CSD) está instalada nunha máquina dedicada, polo que se se precisan acceder a esta base de datos e non teñen aínda acceso, deberán solicitarllo aos nosos técnicos. Ante algún problema co programa ou coa actualización, non dubiden en pórse en contacto connosco a través de  indicando no asunto da mensaxe "Error en CSD".

Last Updated ( 17.11.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA