Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » News » Applications » Instalada nova versión de GAMESS
Highlights

Users Online
306 guests online
Total since 21-12-05: 59255876 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Instalada nova versión de GAMESS PDF E-mail

Está instalada en probas a nova versión 22 NOV 2004 (R1) de GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System)

Servidores:
  • HP Superdome (sd.cesga.es)
  • COMPAQ HPC320 (sc.cesga.es)
  • SVG (svgd.cesga.es)
A aplicación está instalada nos tres sistemas en:
/opt/cesga/gamess.nov2004
Para utilizar esta aplicación é necesario utilizar o script
/opt/cesga/gamess.nov2004/rungms
 
coa seguinte sintaxe:
/opt/cesga/gamess.nov2004/rungms JOB 00 NCPUS >& JOB.log
 
onde:
# JOB é o nome do arquivo 'JOB.inp' a ser executado, # NCPUS é o numero de procesadores a ser usados (que deberá coincidir cos solicitados cando se enviou á cola o traballo).
A primera vez que se execute crearase o directorio scr no home do usuario onde se almacenarán os arcquivos .dat .irc .simen e.simcor procedentes da execución.
 
Documentación e limitacións da versión pódense atopar na dirección http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html
 
Esta aplicación dispón dunha lista de discusión para usuarios por email. Detalles da suscripción en http://www.gl.ciw.edu/gamess
 
No caso de que non se reporten problemas con esta nova versión, pasará a ser a versión de produción a partir do 1 de xullo de 2005.
 
MANUAIS
Os manuais desta versión pódense atopar nos arquivos *.DOC no directorio de instalación.
 
SOPORTE
En caso de problemas na utilización deste paquete de software, contacte con .
Last Updated ( 17.11.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA