Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
354 visitantes
Total dende 21-12-05: 67431490 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Almacenamento

Buscar FAQ
Resposta

Why the remote access to CESGA's servers from some computers is not possible?

In order to prevent non-authorized access to CESGA's resources, all the connection attempts from networks external to Rediris or to recognized centers are filtered. Nevertheless, those researchers or centers that want to access from other locations (because of mobility, for example), can do it. In order to do it, they must contact our staff (sistemas@cesga.es), indicating their user data, contact telephone and IP address from which they want to connect.

¿Por que non é posible o acceso remoto aos servidores do CESGA dende algúns ordenadores?

Para impedi-los accesos non autorizados aos recursos do CESGA, fíltranse todos aqueles intentos de conexión desde redes externas a Rediris ou a centros de investigación recoñecidos. Non obstante, aqueles investigadores ou centros que desexen acceder desde outras localizacións (por motivos de mobilidade por exemplo), poderán facelo. Para iso, deberán poñerse en contacto co persoal do centro na dirección sistemas@cesga.es , indicando os seus datos de usuario, teléfono de contacto e dirección IP desde a que se quere conectar.

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA