Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » FAQs
Highlights

Users Online
400 guests online
Total since 21-12-05: 67433036 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Almacenamento

Search This FAQ
Answer

Why the remote access to CESGA's servers from some computers is not possible?

In order to prevent non-authorized access to CESGA's resources, all the connection attempts from networks external to Rediris or to recognized centers are filtered. Nevertheless, those researchers or centers that want to access from other locations (because of mobility, for example), can do it. In order to do it, they must contact our staff (sistemas@cesga.es), indicating their user data, contact telephone and IP address from which they want to connect.

¿Por que non é posible o acceso remoto aos servidores do CESGA dende algúns ordenadores?

Para impedi-los accesos non autorizados aos recursos do CESGA, fíltranse todos aqueles intentos de conexión desde redes externas a Rediris ou a centros de investigación recoñecidos. Non obstante, aqueles investigadores ou centros que desexen acceder desde outras localizacións (por motivos de mobilidade por exemplo), poderán facelo. Para iso, deberán poñerse en contacto co persoal do centro na dirección sistemas@cesga.es , indicando os seus datos de usuario, teléfono de contacto e dirección IP desde a que se quere conectar.

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA