Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
305 visitantes
Total desde 21-12-05: 59255832 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

How can I change my user password?

The user account password can be changed by the command passwd. The new password must not have more than 8 characters and remember that systems at CESGA are 'case sensitive', that is, capital letters are different than lower case ones. When executing the command you must introduce once the old password, and twice the new one. We recommend that the new password has at least one number or symbol.

¿Como podo cambiar o contrasinal do meu usuario?

O Contrasinal da conta de usuario CESGA cambiase co comando passwd. O novo contrasinal non deberá exceder de 8 caracteres e, recorde que os sistemas do CESGA son 'case sensitive', é dicir, que as letras en maiúsculas son diferentes que en minúscula. O executa-lo comando deberá introducir o contrasinal antigo unha vez e o novo dúas. Recoméndase que o novo contrasinal conteña alomenos un número ou símbolo.

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA