Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » FAQs
Highlights

Users Online
311 guests online
Total since 21-12-05: 58654015 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Computación

Search This FAQ
Answer

How can I change my user password?

The user account password can be changed by the command passwd. The new password must not have more than 8 characters and remember that systems at CESGA are 'case sensitive', that is, capital letters are different than lower case ones. When executing the command you must introduce once the old password, and twice the new one. We recommend that the new password has at least one number or symbol.

¿Como podo cambiar o contrasinal do meu usuario?

O Contrasinal da conta de usuario CESGA cambiase co comando passwd. O novo contrasinal non deberá exceder de 8 caracteres e, recorde que os sistemas do CESGA son 'case sensitive', é dicir, que as letras en maiúsculas son diferentes que en minúscula. O executa-lo comando deberá introducir o contrasinal antigo unha vez e o novo dúas. Recoméndase que o novo contrasinal conteña alomenos un número ou símbolo.

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA