Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
159 visitantes
Total desde 21-12-05: 61797661 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

How can I use CESGA's computing and storage servers?

In order to be able to use CESGA's computing and storage services it is necessary to have an user account, which consists of a login (identifier) and password. In order to get this access account to the computing and storage services of the center, you must fill in the form that you can find in the following link (ENLACE), depending on the center you are working in. If you do not work in any of the centers mentioned in this page, you can address your application form directly by e-mailing sistemas@cesga.es or by phoning CESGA (+34 981 569810).

¿Como podo utilizar os servizos de cálculo e almacenamento do CESGA?

Para poder utilizar os servicios de cálculo e almacenamento do CESGA é necesario dispoñer dunha conta de acceso, que consiste nun login (identificador) e password (contraseña). Para obter esta conta de acceso aos servizos de cálculo e almacenamento do centro, deberá encher o impreso que se atopa no seguinte link, dependendo do centro no que se atope traballando. Se non traballa en ningún dos centros que se mencionan nesta páxina, pode dirixir a súa solicitude directamente mediante correo electrónico a sistemas@cesga.es ou ben chamando ao teléfono do CESGA 981 569 810.

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA