Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » FAQs
Highlights

Users Online
273 guests online
Total since 21-12-05: 58652506 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Computación

Search This FAQ
Answer

How can I use CESGA's computing and storage servers?

In order to be able to use CESGA's computing and storage services it is necessary to have an user account, which consists of a login (identifier) and password. In order to get this access account to the computing and storage services of the center, you must fill in the form that you can find in the following link (ENLACE), depending on the center you are working in. If you do not work in any of the centers mentioned in this page, you can address your application form directly by e-mailing sistemas@cesga.es or by phoning CESGA (+34 981 569810).

¿Como podo utilizar os servizos de cálculo e almacenamento do CESGA?

Para poder utilizar os servicios de cálculo e almacenamento do CESGA é necesario dispoñer dunha conta de acceso, que consiste nun login (identificador) e password (contraseña). Para obter esta conta de acceso aos servizos de cálculo e almacenamento do centro, deberá encher o impreso que se atopa no seguinte link, dependendo do centro no que se atope traballando. Se non traballa en ningún dos centros que se mencionan nesta páxina, pode dirixir a súa solicitude directamente mediante correo electrónico a sistemas@cesga.es ou ben chamando ao teléfono do CESGA 981 569 810.

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA