Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
227 visitantes
Total desde 21-12-05: 59256326 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

What should I do in case of having doubts or problems with the use of the supercomputers?

Should you have any doubt about the use of the systems or problems in its operation, you can contact us in the following e-mail address: sistemas@cesga.es, or call CESGA (+34 981 569810) and ask for the Systems Department staff.

In order to make the problem resolution procedure quicker, we recommend sending an e-mail or having prepared the following information when phoning:

-Identification of the person and user data: name, surname and telephone number.
-User login in the computers
-Name of the computer about which you are asking
-Specify the date and hour when the problem took place, if it is appropriate
-Indicate the JOBID (job number) where the problem took place, is it is appropriate
-Specify the directory where the program and files can be found, if it is appropriate

¿Cal é o procedemento a seguir no caso de ter dúbidas ou problemas na utilización dos superordenadores?

No caso de ter calquer dúbida respecto á utilización dos sistemas ou problemas no seu funcionamento, pódese poñer en contacto connosco na dirección de correo electrónico: ou chamar ao teléfono do CESGA (981 56 98 10) e pedir que lle atenda algunha persoa do departamento de sistemas.

Para axilizar os pasos na resolución de calquera problema, recomendamos enviar no mail, ou ter preparados no momento de chamar por telefono, a seguinte información:

  • Identificación da persoa e datos de contacto: Nome, apelidos e teléfono.
  • Login do usuario nos ordenadores.
  • Nome do ordenador sobre o que se pregunta.
  • Especificar a data e hora na que se produxo o problema, se aplica.
  • Indicar o JOBID (número de traballo) no que se produxo o problema, se aplica.
  • Especificar o directorio no que se encontra o programa ou ficheiros mencionados, se aplica.

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA