Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
227 visitantes
Total desde 21-12-05: 59256341 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

As I could see, that there are different computing servers, how can I find out which one I have to use?

Each computing server has different characteristics and applications installed. In general, the applications installed will decide which server must be used: for instance, Gaussian in only installed in the VPP300. If the application is parallel, you can choose between the AP3000 (in case of supporting MPI or PVM) and the HPC4500, and if the application is parallel but does not require a quick interconnection network, you can use SVG (Linux cluster). If the application is not parallel but vectorizable, you should check the execution of your program in VPP300 where, in general, shorter execution times will be obtained for a parallel job. If the application is not parallel nor vectorizable, you can choose between HPC4500 and SVG. In case of using HPC4500, you will have more memory, while SVG is more suitable for applications requiring less memory but that should be executed repetitively (for example, independent events monte carlos and simulation). In any case, you can always contact sistemas@cesga.es in order for us to give you advice about the best platform for its application.

¿Como podería ver, as diferencias entre os distintos servidores de cálculo, cómo podo averiguar cal teño que usar?

Cada un dos servidores de cálculo ten diferentes prestacións e aplicacións instaladas. En xeral, as aplicacións que ten instaladas decidirán que servidor se debe utilizar: por exemplo, o Gaussian só está instalado no VPP300. Se a aplicación é paralela, pode elexir entre o AP3000 (no caso de soportar MPI ou PVM) ou polo HPC4500, e se a aplicación é paralela pero non require dunha rede de interconexión rápida pode utilizar o SVG (cluster de Linux). Se a aplicación non é paralela pero é vectorizable, debería comprobar a execución do seu programa no VPP300, onde polo xeral se obterán os tempos de execución máis curtos para un traballo non paralelo. Se a aplicación non é paralela nin vectorizable pode elexir entre o HPC4500 e o SVG. No caso do HPC4500 disporá de máis memoria e espazo en disco, mentres que o SVG resulta máis apropiado para aplicacións que requiran menos memoria e deban executarse de forma repetitiva (por exemplo, montecarlos ou semulación de sucesos independentes). En calquera caso, sempre se poden poñer en contacto con sistemas@cesga.es para que poidamos aconsellalo sobre a mellor plataforma para a súa aplicación.

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA