Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
1171 visitantes
Total desde 21-12-05: 59335489 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Computación

Buscar FAQ
Respuesta

Is it possible to copy the Superdome's scratch directory files to my HOME directory?

Within the actual script that is sent to queue, we can include the order command cp -R $TMPDIR/* $HOME/destino which will be in charge of copying the files from the temporary directory to a different one. Nevertheless, this procedure will not work if the job is not compatible with the command or if it exceeds the execution time applied for. In order for a copy to work in these cases, the previous command can be omitted from the script that is sent to queue and you can add to the qsub command: -v COPIA=$HOME/destino. Like that, the copy of the temporary directory files will be carried out in any case.

¿É posible copiar os ficheiros do directorio scratch do Superdome ao meu directorio HOME?

Dentro do propio script que é enviado á cola, pódese incluir o comando orde: cp -R $TMPDIR/* $HOME/destino que, se encargará de copiar os ficheiros do directorio temporal ao directorio destino. Sen embargo, este procedemento non funcionará no caso de que o traballo se mate co comando del ou no caso de que exceda o tempo de execución solicitado. Para que a copia funcione nestes casos, pódese omitir o comando anterior do script que se envía á cola e engadir a seguinte opción ao comando qsub: -v COPIA=$HOME/destino Deste xeito, a copia dos ficheiros do directorio temporal levarase a cabo en calquera caso.

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA