Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » FAQs
Highlights

Users Online
285 guests online
Total since 21-12-05: 58710063 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

e-learning

 

Search This FAQ
Answer

Can I videoconference with my computer?

You can, if it complies with the following requirements (in general): it is at least a Pentium III or it is less than three years old. It has an sound card (you can listen to sounds and music in the computer). It has a connection to the Internet: this is a fundamental element to videoconference. It is advisable to have a RDSI, cable or ADSL connection in order to guarantee that the videoconference quality will be good or acceptable although, in favorable conditions, it will be possibly enough with a modem connected to 56kb/s but, nevertheless, success is not guaranteed either.

¿O meu ordenador serve para facer videoconferencia?

Si cumple estes requisitos (en xeral): Trátase como mínimo dun Pentium II ou ten menos de 3 anos. Dispón de tarxeta de son (pódese escoitar sons e música no ordenador) Ten conexión a Internet : A conexión a Internet é un elemento indispensable para poder facer videoconferencia. É recomendable dispor dunha conexión RDSI, Cable ou ADSL para garantir que a calidade da videoconferencia sexa boa ou aceptable, aínda que en condicións favorables, é posible que sexa suficiente con un módem conectado a 56 kb/s, non obstante, non está garantido o éxito.

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA