Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » e-learning » Proxectos
Destacados

Conectados
58 visitantes
Total dende 21-12-05: 63961960 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

SOFTAX - Pago de impostos municipais a través de Internet.
PDF E-mail

Periodo : 10 / 2003 - 10 / 2004
Orzamento : 232323 euros
Orzamento cesga: 19032 euros
Socios : SOFTGAL (Servicios de Software Galicia S.A.)
Responsable: Ramón Basanta

Descrición :

Desenvolvemento de pasarelas de pagos de impostos multientidade para administracións públicas. Na actualidade cada entidade bancaria dispón dunha pasarela de pagos propia para xestionar coas administracións públicas o pago de impostos. Con este proxecto preténdese desenvolver unha pasarela de pagos común para tódalas entidades bancarias e deste xeito axilizar os trámites de pagamento. Esta iniciativa lévase a cabo en colaboración coa empresa galega SOFTGAL.

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA