Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » e-learning » Projects
Highlights

Users Online
148 guests online
Total since 21-12-05: 59359931 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

PARENTS
PDF E-mail

Period : 12 / 2007 - 12 / 2009
Partners: Academy of Management (SWSPiZ) Coordinador. (Polonia), University of Oradea (Romanía), Die Berater (Austria), Training2000 (Italia), Associació Baobab (España), CESGA (España).
Responsible : Manuel Gromaz

Description :

O proxecto PARENTS aborda o problema da preparación dos pais de adolescentes á hora de orientar aos seus fillos nos seus estudos ou opcións laborais futuras.

Este proxecto intenta non só proporcionar apoio para o desenvolvemento de competencias e habilidades entre os pais, senón reforzar o papel da formación entre pares (pais compartindo e aprendendo nunha comunidade de aprendizaxe) na educación de pais.

Estes obxectivos abordaranse a través dunha metodoloxía de aprendizaxe baseada en blended learning (aprendizaxe mixta) e ferramentas TIC, así como mediante a creación de materiais multimedia.

Last Updated ( 20.02.2008 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA