Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » e-learning » Projects
Highlights

Users Online
136 guests online
Total since 21-12-05: 59359665 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

YES - Youth Employment Support
PDF E-mail

Period : 11 / 2007 - 11 / 2009
Partners: Die Berater -Coordinador- (Austria), Local Mission Agenais and Albret (Francia), Glotta Nova (Eslovenia), Further Training Centre for the Saxonian Economy (Alemaña) Transfer (Eslovaquia), Reflexion Foundation (Holanda), Meter Silesia (República Checa), CESGA (España).
Responsible : María José R. Malmierca

Description :

O proxecto YES (Youth Employment Support) é un proxecto europeo (Sócrates-Leonardo), que se centra na dificultade de emprego para os mozos que non completan os seus estudos obrigatorios, e outros grupos con desvantaxes persoais ou socioeconómicas. As Pemes son moi remisas para dar traballo a estes mozos. O proxecto YES deseñará e proporcionará un sistema de apoio baseado nas TIC, así como un modelo de formación específico para o persoal responsable dos recursos humanos das Pemes. Este proxecto tamén abordará a análise e avaliación de sistemas de aprendizaxe blended learning (aprendizaxe semipresencial) así como a adecuación das ferramentas TIC.

Last Updated ( 20.02.2008 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA