Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Projects
Highlights

Users Online
211 guests online
Total since 21-12-05: 59255521 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

PADO - Software Interactivo para a definición dunha colección de pórticos de acero de deseño óptimo
PDF E-mail

Period : 03 / 2000 - 03 / 2002
Partners: Universidade da Coruña, CESGA e Metalúrgica del Deza S.A.
Responsible : Santiago Hernández Ibañez, Universidade da Coruña,José Ramón López González, Metalúrgica del Deza S.A.
Team:
  • Metalúrgica del Deza S.A. :José Ramón López González, Alejandro Barrio Vidal, Francisco Canabal Fiestras, Jesús Baldonedo Soto, Luis Diz Millán, Mónica Rodríguez Sanmartín
  • UDC:Santiago Hernández Ibañez, Juan Carlos Perezzan Pardo, Arturo Norberto Fontán Pérez, José Ángel Jurado Albarracín, Luis Esteban Romera Rodríguez, Alejandro Mosquera Rodríguez, Ángel Sánchez de Dios
  • CESGA:Andrés Gómez Tato

Description :

O obxectivo do proxecto é a realización dunha aplicación informática denominada PADO, acrónimo de Pórticos de Acero de Diseño Óptimo, que terá como finalidade elaborar unha colección de estructuras porticadas de aceiro na que o rendemento frente a tódolos requirimentos normativos e constructivos sea óptimo, entendendo este vocablo na súa aceptación precisa, é dicir que estes pórticos serían a mellor das solución posibles, e isto poderase conseguir mediante a utilización de algoritmos de optimización. O programa é aplicable ó proxecto de pórticos de aceiro mediante seccións de ala ancha, de canto constante ou variable, realizadas con perfiles de serie ou vigas armadas constituidas por chapa soldada. De este xeito abránguese o conxunto máis habitual das tipoloxías estructurais que se utilizan máis frecuentemente na construcción. O programa estará preparado totalmente para o seu uso nun ordenados persoal do tipo dos empregados nas oficinas técnicas das empresas da construcción ou gabinetes de enxeñeiros ou arquitectos.

Con isto a empresa dispoñería dunha metodoloxía de deseño máis eficaz que a actual, vería mellorado o seu ninel tecnolóxico e poseería competividade ó obter un producto industrial mellor que o existente ó poder calcular os pórticos das naves industriais de un xeito máis óptimo posible nun tempo reducido, a un precio máis baixo e con un prazo de entrega menor sin reducir a súa calidade e seguridade.

É importante destacar que este tipo de software é innovador no mundo da construcción metálica, pero xa se está utilizando en outros sectores industriais máis avanzados como a automovilística ou a aeroespacial.

Last Updated ( 09.11.2005 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA