Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
261 visitantes
Total dende 21-12-05: 61797544 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

C-Satélite - Conta Satélite
PDF E-mail

Periodo : 10 / 2003 - 10 / 2005
Orzamento : 55000 euros
Orzamento cesga: 35000 euros
Socios : DATECO CONSULTORES S.L.
Responsable: Ramón Basanta

Descrición :

Deseño e primeira aplicación dunha conta satélite do comercio electrónico en Galicia. En colaboración con DATECO CONSULTORES S.L.

O proxecto Conta Satélite ten coma obxectivo central facilitar a creación dun sistema global de información sobre o comercio electrónico de Galicia que atenda ás crecentes necesidades dos distintos axentes económicos e sociais de forma sistemática . Para isto partiuse do concepto de Conta Satélite definido no Sistema de Contas Nacionais das Nacións Unidas de 1993 tratando de adaptar os seus principios á situación real do sistema estatístico de Galicia. A idea de Conta Satélite é relativamente nova e a súa aplicación concreta ao comercio electrónico non se abordou ata hoxe por parte de ningún organismo. Determinados organismos internacionais (OCDE, EUROSTAT) constituíron grupos de traballo co obxecto de desenvolver un sistema relativo á Sociedade da Información. Sen embargo non existe ata o momento ningunha aproximación sistemática desde o punto de vista rexional.

Este proxecto trata de responder aos principios e ás esixencias establecidas na Lei de Estatística de Galicia e ao Plan Galego de Estatística actualmente en vigor (2002-2006) de forma que os seus resultados poidan integrarse no sistema. Tales principios son: coherencia, fiabilidade, actualidade, eficiencia, minimización das molestias ás unidades informantes e garantía do secreto estatístico. Por último tratouse de que o marco a desenvolver se adapte ás necesidades reais dos distintos axentes económicos e sociais.

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA