Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
127 visitantes
Total dende 21-12-05: 62908075 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

e-Minder - Creación do Centro de Competencias en Comercio Electrónico
PDF E-mail

Periodo : 09 / 2001 - 09 / 2003
Orzamento : 4.345.317,51 Euros
Orzamento cesga: 1.670.813,65 Euros
Socios : SchlumbergerSema (España) - Coodinador Xeral do Proxecto Presidencia da Pomerania (Polonia)
Equipo:
  • USC - José Manuel Rivera, Antón Losada, Nieves Lagares.
  • UDC - Victor Gulías, Antonio Blanco, José Luis Freire
  • CESGA - Andrés Gómez Tato, Ramón Basanta Cheda, Diego Nieto Caride, Sergio Pazos Gonzalez, Carmen Cotelo Queijo, Ignacio J. Gómez Rodríguez
Web: http://www.e-negociogalicia.com

Descrición :

O proxecto ten como misión principal o fomento e axuda ó desenvolvemento do comercio electrónico e das novas tecnoloxías nas rexións periféricas e menos desenvolvidas de Europa.

Con esta directriz, eMINDER establece unha serie de centros de competencias de comercio electrónico nas rexións de Galicia, Pomerania (Polonia) e Chipre. Os obxectivos marcados son catro:

  • A análise da situación no tocante ó emprego de novas tecnoloxías nas pequenas e medianas empresas (PEMES).
  • A educación e formación sobre as TIC dos membros da sociedade e dos integrantes das PEMES.
  • O soporte técnico no tocante á utilización das TIC e á adopción de procesos de comercio electrónico nas PEMES que o soliciten. (email)
  • Promover e fomentar mediante accións e estratexias de comunicación o comercio electrónico e as novas tecnologías dentro do seu ámbito.

Como obxectivo final, os centros redactarán una manual que servirá de referencia para a creación de futuros centros de competencias de comercio electrónico en outras rexións de Europa.

Actualizado ( 01.12.2005 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA