Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
59 visitantes
Total dende 21-12-05: 60739626 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Cálculo de Indices de Poboación mediante GIS.
PDF E-mail

Periodo : 09 / 1998 - 10 / 1998
Socios : Andrés Faiña Medín, Xunta de Galicia
Equipo:
  • Francisco Landeira Vega, CESGA
  • Jesús Fernando Fernández Munín, Xunta de Galicia
  • Jesus López Rodríguez, UDC

Descrición :

O obxectivo deste proxecto foi estudia-la estructura espacial da Unión Europea e a posición de Galicia e o Norte de Portugal no sistema espacial europeo.

A técnica empregada foi a dos "potenciais de poboación", que é unha aplicación dos modelos de tipo gravitatorio nos que a cada punto do territorio se lle asigna o valor da súa propia poboación e a dos restantes núcleos ponderada polo inverso da distancia entre eles.

Os mapas de potenciais e as liñas de igual potencial proporcionan unha cartografía plástica que "gradualiza" sobre o territorio a distribución da poboación e das actividades económicas.

Partindo do dato do número de habitantes para os núcleos de poboación calcúlouse un enreixado cun tamaño de celda proporcional á zona ámbito do estudio e a poboación para cada punto da devandita celda, para obte-la relación entre a poboación de cada punto e a súa distancia ó resto dos núcleos urbans, isto nos da como resultado o índice de potencial de poboación para cada punto. Finalmente, interpolando os resultados de toda o enreixado obtense as curvas que delimitan as zonas finales de potenciais de poboación.

Figura 1. Mapa de Europa

Figura 2. Mapa da Unión Europea

 Figura 3. Mapa da Península Ibérica

Figura 4. Mapa de Galicia-Norte de Portugal

Actualizado ( 20.10.2006 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA